Log in

Winkelwagen

Ik ben al geregistreerd

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Geen verzending nodigDit product is een dienst en wordt daarom niet verzonden. Je krijgt wel een e-mail bevestiging van Sportcommitment.com na een succesvolle betaling

of wijzig de verzendmethode

 
Totaal:
€0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Sportcommitment KJ
• De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem via de website www.sportcommitment.com middels Ideal, of anders aangegeven via Sportcommitment KJ.

• Men mag pas deelnemen aan lessen/trainingen als de betaling is voldaan.

• Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres/email) is er één maand opzegtermijn.

• Bij meidenvoetbaldagen staat de duur van de activiteit aangegeven op de flyer en op de website.

• Bij het Vitaal of Vitaal Plus trainingsprogramma gaat u een abonnement aan voor de duur van telkens één jaar. Zonder opzegging wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

• Bij een individueel trainingsprogramma of individuele coaching wordt er voorafgaand middels Ideal via de website betaald of contant direct na de training/coachings sessie. Deze trainingen/coachings sessies worden per keer, in onderling overleg, gepland of vooruit gepland en schriftelijk per email bevestigd. Bij afmelding binnen 24 uur of bij no show up, wordt de training/coachings sessie in rekening gebracht en dient het volledige bedrag alsnog betaald te worden aan Sportcommitment KJ.

• De lessen/trainingen worden gedurende het hele jaar gegeven met uitzondering van de nationale feestdagen. Op 24 december en 31 december, carnavalsvakantie en 3 weken per jaar (zomervakantie). Over de lessen op nationale feestdagen, 24 december en op 31 december en de aangegeven vakanties is wel contributie verschuldigd, in overleg zullen lessen die hieronder vallen eventueel ingehaald worden op een ander moment.

• Wanneer men langdurig geblesseerd is of door zwangerschapsverlof uit de roulatie is hoeft men geen contributie te betalen. Let op! Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald maar in overleg wordt deze als tegoed doorgeschoven naar een periode waarin wel weer gesport kan worden. Dit dient schriftelijk/per mail aangegeven te worden en zal dan schriftelijk/per email bevestigd worden.

• De leiding of instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/ of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart dat hij/ zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/ haar worden gedragen.

• Een Vitaal plus training is intensief en pittig. De deelnemers worden geadviseerd om de lessen op eigen niveau en tempo mee te doen.

• Deelnemers met overgewicht of blessures raden we aan, om eerst een arts te raadplegen voordat ze deelnemen aan Vitaal plus of andere trainingen/lessen. Sportcommitment KJ behoudt zich het recht om deelnemers, die een te groot risico vormen voor de eigen gezondheid, van de training/les uit te sluiten.

• Sportcommitment KJ behoudt het recht om een training/les bij te weinig belangstelling te annuleren. De training/les zal op een later tijdstip alsnog ingehaald worden en/of de reeds betaalde training/les zal terug betaald worden binnen 8 dagen.

Algemene voorwaarden Sportcommitment KJ

• Sportcommitment KJ behoudt het recht om bij gevaarlijke weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld onweer, bliksem, extreme sneeuw, extreme kou, extreme warmte, de training/les te annuleren. Deelnemers worden ingelicht op de website www.sportcommitment.com. Bij twijfel over het doorgaan van de les wordt de deelnemers geadviseerd om een half uur voor aanvang van de les de website van Sportcommitment KJ te raadplegen.

• Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/ zij eventuele vervolgschade die ten gevolg van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Sportcommitment KJ en/ of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

• Minderjarigen dienen dit formulier door ouders of toeziend voogd te laten ondertekenen, mits ouders de minderjarigen zelf hebben opgegeven.

• Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd om de betreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis eenzijdig op te zeggen.

• Na betaling heeft een lid vier dagen bedenktijd (vanaf datum betaling) om zich op de beslissing van deelname te herroepen. Het betaalde bedrag wordt dan binnen 8 dagen terug op de rekening gestort.

• Prijswijzigingen en indexering eenmaal per aanvang kalenderjaar, indien Sportcommitment KJ dit nodig acht. Dit wordt één maand voorafgaand het kalenderjaar kenbaar gemaakt middels email en op de website. Binnen die maand, voor het nieuwe kalenderjaar heeft u het recht om alsnog af te zien van deelname en/of abonnement.

Sportcommitment KJ is lid van NLcoach, de belangenbehartiger en opleider van trainers en coaches. En is lid van VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland).

Bij inschrijving ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden

mobiel: +31 651364942
telefoon: +31 43 6080183
K.v.K: 61535966
BTW : NL 159608934 B 02
Weerterveld 22,
6231 ND, Meersen

Log in or Sign up